Gwarancja

Samochód objęty gwarancją to dla Ciebie komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Niezależnie czy jest to gwarancja producencka, czy gwarancja Pewne Używane. Korzystając z jednej bądź drugiej formy ochrony nie narażasz się na konieczność ponoszenia wysokich kosztów likwidacji niespodziewanych awarii Twojego samochodu. Dzięki temu eksploatacja staje się bardziej przewidywalna i stabilna, a Twój budżet nie jest zagrożony wysokimi, niespodziewanymi kosztami.

Dowiedz się więcej:


Gwarancja producencka

Przedłużona gwarancja producencka

Gwarancja Pewne Używane