Gwarancja producencka

Gwarancja producencka (zwana również „fabryczną”), to zobowiązanie producenta do bezpłatnego usunięcia wad ukrytych, które pojawią się w okresie ochrony.

Gwarancja jest świadczeniem dobrowolnym i powszechnie stosowanym przez producentów samochodów. Zakres i czas trwania gwarancji każdy z producentów ustala indywidualnie.

Najczęściej obszar ochrony gwarancyjnej można podzielić na trzy podstawowe obszary:

  • podstawowa gwarancja mechaniczna:
    Gwarancja najczęściej obejmuje sprawność mechaniczną samochodu i wszystkich jego podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych. Gwarancja dotyczy wad ukrytych, błędów montażowych i innych usterek nie wynikających z normalnej eksploatacji. W przypadku wystąpienia takich usterek w okresie ochronnym producent zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia. Minimalny okres gwarancji stosowany przez producentów wynosi 2 lata, a są producenci, których okres gwarancyjny dochodzi nawet do 7 lat.
  • gwarancja na powłokę lakierniczą
  • gwarancja na perforację nadwozia.

Wszystkie zasady gwarancji są szczegółowo opisane w książce gwarancyjnej samochodu, którą zawsze Ci przekazujemy w momencie zakupu.

Po zakończeniu okresu gwarancji producenckiej istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego w oparciu o produkty oferowane przez sieć Autopunkt.