Co musisz przygotować

Rejestracja na osobę fizyczną
Rejestracja na firmę
 • Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • Karta pojazdu,
 • Dwa komplety kluczyków,
 • Ważne ubezpieczenie OC
  (Uwaga! Wystarczy mały blankiet z dowodu rejestracyjnego.)
 • Książka serwisowa,
 • Instrukcja obsługi,
 • Wszelkie inne dokumenty (pierwotna faktura zakupu, homologacja, dokumenty potwierdzające odbyte przeglądy, naprawy, itd.)
 • Faktura VAT lub rachunek, na podstawie którego dokonasz przeniesienia własności na Pewne Używane,
 • KRS lub wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem),
 • Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • Karta pojazdu,
 • Dwa komplety kluczyków,
 • Ważne ubezpieczenie OC
  (Uwaga! Wystarczy mały blankiet z dowodu rejestracyjnego.)
 • Książka serwisowa,
 • Instrukcja obsługi,
Wszelkie inne dokumenty (pierwotna faktura zakupu, homologacja, dokumenty potwierdzające odbyte przeglądy, naprawy, itd.)

Zadzwoń: 12 300 03 83 lub skorzystaj z formularza.

Umów wycenę