Polityka prywatności
O firmie
Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AUTOPUNKT NS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie (30-403) przy ul. Rzemieślniczej 26, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434434, NIP: 679-30-28-478, REGON: 121154784 (dalej zwana Administratorem).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl.
 3. Państwa dane mogą być wykorzystywane w następujący sposób:
  1. Oferta - Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiący od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.f
  2. Zlecenie - Państwa dane (imię i nazwisko, adres , nr VIN, nr rejestracyjny, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz są niezbędne do ich wykonania. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zawarcia ostatniej transakcji z Administratorem na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.c
  3. Umowa - Państwa dane (imię i nazwisko, adres ,PESEL, nr VIN, nr rejestracyjny, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz są niezbędne do ich wykonania. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zawarcia ostatniej transakcji z Administratorem na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.b
  4. Jazda testowa - Państwa dane (imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego) będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz są niezbędne do ich wykonania. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 lata od wykonania usługi jaką jest jazda testowa na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.c
  5. Pośrednictwo finansowo/ubezpieczeniowe - Państwa dane (imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr VIN, Nr rejestracyjny, dokument zakupu pojazdu, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu zawarcia umowy i świadczenia usługi oraz są niezbędne do ich wykonania. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zawarcia ostatniej transakcji z Administratorem na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.c
  6. Zgoda marketingowa - Państwa dane (Imię i Nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane samochodu, historia zakupów, historia wizyt na stronach www. administratora) będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu reklam, informacji o ofertach, promocjach towarów i usług Administratora oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu Państwa danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit. a
  7. Monitoring obiektów - Państwa dane (wizerunek) będą wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe będą przetwarzane przez 30 dni od rejestracji nagrania na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.f
  8. Nagrania rozmów w call center - Państwa dane (numer telefonu, głos) będą wykorzystywane w celu poprawy jakości świadczonych usług. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesięcy od rejestracji nagrania na podstawie RODO art. 6 pkt. 1 lit.f
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 5. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT, rachunkowości i windykacji w imieniu i na swoją rzecz.

Bielsko-Biała

ul. Wyzwolenia 95
Sprzedaż: 33 444 15 68

Chorzów

ul. Zielony Zaułek 2
Sprzedaż: 32 797 84 68

Dąbrowa Górnicza

ul. Sobieskiego 10
Sprzedaż: 32 797 85 68

Gdańsk

Ul. Budowlanych 67
Sprzedaż: 58 733 44 68

Katowice

Siemianowicka 52C
Sprzedaż: 32 797 86 68

Kraków

ul. Jasnogórska 60
Sprzedaż: 12 345 36 68

Kraków

al. Powstańców Śląskich 22
Sprzedaż: 12 323 95 68

Poznań/Suchy Las

ul. Obornicka 125
Sprzedaż: 61 610 47 68

Rzeszów

Podkarpacka 6b
Sprzedaż: 17 783 18 68

Warszawa

ul. Puławska 557
Sprzedaż: 22 377 39 88

Warszawa

ul. Krasnobrodzka 5
Sprzedaż: 22 377 39 68

Długołęka

Wrocławska 58
Sprzedaż: 71 728 35 68